سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پسر آفتاب

مشکل بتوانی لغزش های خود را ببینی،

تنها کسی که خود را دوست می دارد می تواند این لغزش ها را ببیند.

به حرف های سایرین درباره خودت بها مده. خودت ببین.که هستی،

کجا هستی ،لغزش هایت کجایند. و معجزه آن است که خطایی را ببینی با تکیه بر آگاهی خودت و سپس بتوانی این خطا را از میان برداری.

"اوشو"

,It is very difficult to see one"s own faults Only a man who loves himself can see them

Don"t listen to other,What they says about us See ourself

.ho we are,Where we are,What our fault, though our own awareness,disolves it

 "osho"


نوشته شده در شنبه 92/7/13ساعت 3:53 عصر توسط محمد نظرات ( ) |

Design By : ParsSkin.Com